عسل پورحیدری، او فرزند کوچک پدر استقلال است. بازیکن سابق تیم‌ملی بسکتبال و گلف ایران. عسل در گفت‌و‌گو با ستاره‌بازی برای نخستین‌بار، از خاطرات پدرش، استقلال و ورزش خود گفته است. گفت‌و‌گوی عسل پورحیدری را ساعت ده صبح روز چهارشنبه از کانال اختصاصی ما در آپارات و یوتیوب ستاره‌بازی به تماشا بنشینید. ستاره بازی با اجرای فرهاد عشوندی و سردبیری فاطمه پاقلعه‌نژاد ، محصولی از خبرآنلاین است که هر چهارشنبه منتشر می‌شود.