برخی از کاربران بعد از وارد کردن کد ETH موفق به دریافت یک میلیون سکه نشده‌اند، در این صورت کد ETHEREUM را براساس راهنمای زیر وارد کنید: E: • T: ـ H: • • • • E: • R: • ـ • E: • U: • • ـ M: ـ ـ

همستر کامبت کد مورس همستر ربات همستر

1 هفته پیش در دسته بندی تفریحی مدت زمان 00:39