تو این قسمت از سفرهای نیما و نیلوفر به روستای زیبا و ییلاقی یوش، زادگاه نیما یوشیج، در بخش ییلاقی نور مازندران رفتیم و ساعاتی رو در این محیط رویایی و شاعرانه سپری کردیم.

ایران طبیعت گردی مستند شاعر نیما یوشیج

1 هفته پیش در دسته بندی طبیعت مدت زمان 07:36